[ACVYS 2021] THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM XUẤT SẮC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2021 (VYSK 2021)

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và xét duyệt các tiêu chí, trong 34 hồ sơ ứng cử, Ban tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ACVYS 2021 xin được chúc mừng 5 nghiên cứu sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc trong giai đoạn 2019 - 2021 có tên dưới đây đã nhận được Giải thưởng nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc VYSK 2021
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và xét duyệt các tiêu chí, trong 34 hồ sơ ứng cử, Ban tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ACVYS 2021 xin được chúc mừng 5 nghiên cứu sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc trong giai đoạn 2019 - 2021 có tên dưới đây đã nhận được Giải thưởng nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc VYSK 2021:
1. Phan Duy Tùng - lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông
2. Lê Hương Giang - lĩnh vực Công nghệ Y- dược
3. Nguyễn Hữu Quang - lĩnh vực Công nghệ sinh học
4. Trần Thanh Tuấn - lĩnh vực Công nghệ môi trường
5. Đỗ Hữu Hà - lĩnh vực - lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới.
Một lần nữa xin được chúc mừng các nhà khoa học trẻ xuất sắc, và hy vọng trong thời gian sắp tới các bạn sẽ có nhiều đóng góp vượt trội hơn nữa trong nghiên cứu khoa học tại Hàn Quốc và nước nhà.
VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét