Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018

Mời các trí thức trẻ nhanh chóng gửi bài dự thi về chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục.

⚛Bạn có ý tưởng về phương pháp dạy, học mới hiệu quả!
⚛Bạn có sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu!
⚛Bạn có đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục!

⚛Ngay từ bây giờ quý anh chị và các bạn có thể gửi hồ sơ tham gia Chương trình về email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com. Ban Tổ Chức đã sẵn sàng đón nhận các công trình, sáng kiến của quý anh chị và các bạn.

⚛Thông tin chi tiết về Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 và Mẫu hồ sơ đăng ký có tại link sau đâyhttp://bit.ly/2pq1aHM

----------------------------------------------------------------

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018
Website: https://trithuctre.doanthanhnien.vn/
Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
ĐT: 024.6263.1852 / 0988.968.037

Nhận xét