Đại biểu tham dự Đại hội VSAK VII

BCH VSAK VI triệu tập đại biểu tham dự Đại hội VSAK VII

 Kính gửi các chi hội

Thực hiện kế hoạch Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2021.

BCH VSAK VI triệu tập đại biểu tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 07 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: 

3. Đại biểu đương nhiên: ủy viên BCH VSAK VI; Ứng viên tham gia BCH VSAK VII (Danh sách sẽ được thông báo sau khi có kết quả hội nghị BCH VSAK ngày 30 tháng 03 năm 2019)  

4. Đại biểu triệu tập:

Mỗi chi hội trực thuộc VSAK hiệp thương cử 01 đại biểu tham dự đại hội. Đại biểu đại diện cho các chi hội đăng ký danh sách tại link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOnIIw-3EOwx8V4-o0EnNalrG340zOSvQ02pj9J0epM97TPQ/viewform?usp=pp_url

Yêu cầu đối với đại biểu tham dự đại hội:

-        Có mặt đúng giờ, trang phục: lễ phục (nam vest, nữ áo dài)

-        Nghiêm túc, có tinh thần xây dựng nội dung đại hội

-        Sáng suốt lựa chọn BCH VSAK VII nhiệm kỳ 2019-2021

-     Đại biểu khu vực miền Nam và miền Trung sẽ được hỗ trợ vé xe Bus đi lại

-        Đại biểu có ý kiến tham luận yêu cầu gửi đến email: btctdkt.vsak@gmail.com trước ngày 26/03/2019

Vậy kính đề nghị các chi hội hiệp thương cử đại diện tham dự đại hội VSAK VII

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tới các thành viên BTC-TĐ-KT VSAK:

 

Trần Quang Đôn: 

Sđt: 010-3128-9005

Email: quangdontran@gmail.com

 

hoặc

KV Miền Bắc: Nguyễn Hoàng Long 

Sđt: 010-7374-3979

Email: longnh238@gmail.com

hoặc 

KV Miền Trung:KV Miền Bắc: Bùi Văn Chiến 

Sđt: 010-2141-1504

Email: mjnhchjen996@gmail.com

hoặc

KV Miền Nam: Lê Thị Phương Anh

Sđt: 010-3700-5368

Email: lephuonganh223@gmail.com 

 

Trân trọng cám ơn!

*************************************************
BAN TỔ CHỨC-THI ĐUA KHEN THƯỞNG
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC (VSAK)
VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét