ĐĂNG KÝ XÉT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG NĂM 2020

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc xin được trân trọng gửi tới các chi hội thông tin về việc đề nghị xét danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung Ương và danh hiệu Sao Tháng Giêng năm 2020.

I. DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT"

1. Đối tượng xét chọn

Sinh viên Việt Nam đang theo tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng ở nước ngoài.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

- Có lòng yêu nước, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; không vi phạm pháp luật nước sở tại, pháp luật Việt Nam và các quy chế, nội quy của nhà trường. Không tham gia các hoạt động chống phá, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Việt Nam.

- Tham gia tích cực các chương trình, hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội của sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại tổ chức; có lối sống lành mạnh, văn minh, được tập thể và cộng đồng tín nhiệm.

- Là sinh viên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng sinh viên Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng nơi sinh sống và học tập; được Hội Sinh viên, Chi hội sinh viên, Chi đoàn hoặc đơn vị phụ trách, đơn vị lưu học sinh công nhận và biểu dương.

2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt

- Điểm học tập tại năm được xét đạt loại giỏi (tính theo thang điểm nước sở tại).

- Đạt thêm 01 tiêu chí trong các tiêu chí sau:

+ Đạt thành tích trong hoạt động học thuật từ cấp trường trở lên.

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã nghiệm thu cấp khoa trở lên với kết quả đạt loại giỏi.

+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

+ Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt

Đạt 01 tiêu chí trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục thể thao của khoa trở lên.

- Đạt giải thưởng (cá nhân hoặc đội tuyển) trong các cuộc thi thể dục, thể thao từ cấp khoa trở lên.

2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện tổ chức tại nước sở tại hoặc tổ chức ở Việt Nam.

2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

Đạt 01 tiêu chí trong các tiêu chí sau:

- Tham gia ít nhất 02 hoạt động giao lưu quốc tế, quảng bá văn hóa, đất nước Việt Nam tại nước sở tại.

+ Có bài viết trong các ấn phẩm (từ cấp khoa trở lên) hoặc sản phẩm giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Lưu ý: Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được công nhận thời gian tính từ 01/08/2019 đến 30/09/2020.

II. GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM ĐANG HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI

1. Đối tượng xét chọn:

Sinh viên, học viên có quốc tịch Việt Nam là cán bộ Hội SV, Đoàn TN đang học tập ở nước ngoài.

2. Tiêu chuẩn xét chọn

2.1. Tiêu chuẩn về rèn luyện

- Chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và nước sở tại, quy định của nhà trường.

- Tích cực tham gia các hoạt động do Hội Sinh viên hoặc Đoàn thanh niên hoặc Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại tổ chức.

- Có đóng góp xuất sắc trong các hoạt động hướng về cộng đồng

- Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh phải là cán bộ Hội SV, Đoàn TN

2.2. Tiêu chuẩn về học tập

- Đối với sinh viên: Đạt điểm học tập loại Giỏi trong năm học.

- Đối với học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh: điểm học tập đạt loại khá trở lên và có ít nhất 1 bài báo chuyên ngành.

III. THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chi tiết về quy chế xét duyệt và hồ sơ đăng ký danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Trung ương dành cho tập thể, cá nhân sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và giải thưởng "Sao Tháng Giêng" các bạn vui lòng đọc kỹ file gửi kèm theo link bên dưới:

Ứng viên điền vào form đăng kí online, sau đó gửi email về BTC.

Sinh viên 5 Tốt cấp Trung Ương năm 2020: https://forms.gle/oasZUipsiMNCJrhMA

Sao Tháng Giêng năm 2020: https://forms.gle/Qxg1sh1hKPZZrRdu5

Bản báo cáo trích ngang dưới dạng excel, các ứng viên gửi nguyên bản excel về BTC khi gửi hồ sơ về, để bộ phận thường trực tổng hợp.

Hồ sơ đề nghị xét chọn gửi về BTC-TĐ-KT trước 24h ngày 20/11/2020.

Email BTC-TĐ-KT VSAK: btctdkt.vsak@gmail.com

Ghi rõ chủ đề email là:

"APPLY SINH VIÊN 5 TỐT 2020" với sinh viên 5 tốt;

"APPLY GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG 2020" với hồ sơ Sao Tháng Giêng;

Rất mong các ứng viên gửi hồ sơ về trước hạn cuối để có trao đổi, bổ sung nếu cần thiết. Nếu các chi hội viên gửi muộn sau ngày 20/11/2020, hồ sơ không được Hội đồng xét chọn phê duyệt. Các hồ sơ gửi muộn, bộ phận thường trực không thể có thời gian để hỗ trợ các chi hội viên rà soát, bổ sung minh chứng nếu thấy cần thiết.

Mẫu BC Thành tích Sinh viên 5 Tốt

Mẫu BC Thành tích Sao Tháng Giêng

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng thông báo./.

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét