Danh sách chia bảng vòng loại khu vực miền Trung

Vòng loại khu vực miền Trung Đại hội thể dục thể thao VSAK lần thứ 12 năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 07 tại trường đại học Daejeon. Dưới đây là chi tiết về thời gian và danh sách thi đấu vòng loại tại Khu vực miền Trung.

Vòng loại khu vực miền Trung Đại hội thể dục thể thao VSAK lần thứ 12 năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 07 tại trường đại học Daejeon. Dưới đây là chi tiết về thời gian và danh sách thi đấu vòng loại tại Khu vực miền Trung.

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét