Giới thiệu Công đoàn Ngân hàng Woori

Công đoàn ngân hàng Woori là một trong số những chi bộ trực thuộc của Công đoàn công nghiệp tài chính Quốc gia. Công đoàn Woori được thành lập vào ngày 11.06.1960 bởi Ngân hàng Doanh nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Han-il lúc bấy giờ.

우리은행노동조합은 '전국금융산업노동조합’의 하부 지부의 하나이다. 1960.06.11에 한국상업은행 및 한일은행으로 노동조합이 설립되었다. 1999.04.01 상업 & 한일 합병하여 한빛은행이 탄생되었다. 2000.01.28 제1대 노동조합 출범 (위원장 김양진, 이성진) 했으며 약 17년 걸쳐 2017.01.20 제 7대 노동조합까지 출범 (위원장 박필준) 했다.

Công đoàn ngân hàng Woori là một trong số những chi bộ trực thuộc của Công đoàn công nghiệp tài chính Quốc gia. Công đoàn Woori được thành lập vào ngày 11.06.1960 bởi Ngân hàng Doanh nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Han-il lúc bấy giờ. Đến ngày 01.04.1999, Ngân hàng Hanvit (tên gọi từ năm 1999 đến năm 2002) được thành lập bằng cách sáp nhập hai ngân hàng Doanh nghiệp và Han-il. Ngày 28.01.2000 Công đoàn Woori lần thứ nhất đã được thành lập, chủ tịch là ông Kim Yang Jin, Lee Seong Jin. Trải qua 17 năm, ngày 20.01.2017 Công đoàn thứ bảy đã được ra mắt với chủ tịch hiện tại là ông Park Pil Joon.

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Woori cùng phương châm của Công đoàn 

59년 걸쳐서, 우리은행 노동지부가 여러 측면에서 많은 성과를 거두었다. 2018년만 해도 주 52시간 노동시간 단축을 비롯해 2018년 한 해를 바쁘게 뛰었던 우리은행지부가 앞으로도 제도 안착 등을 위해 초심을 되새기며 노력하겠다고 밝혔다.

Trải qua 59 năm hoạt động, Công đoàn Ngân hàng Woori đã tạo được nhiều thành tích trên nhiều mặt trận. Chỉ tính riêng năm 2018, với nhiều nỗ lực phấn đấu tiêu biểu như việc giảm thời gian lao động xuống còn 52 giờ/ tuần, Công đoàn Woori khẳng định Công đoàn sẽ tiếp tục cố gắng trong quá trình ổn định các chế độ dành cho người lao động.

구체적으로, 금융노조 우리은행지부 (위원장 박필준)는 2019.01.18일에 우리은행 본점 강당에서 제58차년도 정기전국대의원대회를 열고 올해 사업계획 등을 의결했다. 법적으로는 올해 7월까지 유예되었지만 주 52시간 노동시간 단축 조기도입에 합의하기도 했다.

Cụ thể, Chủ tịch Công đoàn ngân hàng Woori Park Pil Joon đã tổ chức cuộc họp Công đoàn toàn quốc thường niên lần thứ 58 tại hội trường ở trụ sở chính của Ngân hàng Woori vào sáng ngày 18.01.2019. Mặc dù bị hoãn thi hành cho đến tháng 7 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên việc rút ngắn thời gian làm việc còn 52 giờ/ tuần được đưa ra hội ý bàn bạc.

박필준 우리은행지부 위원장은 대회사에서 “주 52시간 노동시간 단축 등 제도변화가 문화적으로 정착할 수 있도록 지속적인 보완과 개선을 통해 조합원의 삶의 질을 향상시키는 데 매진하겠다”고 밝혔다. 또한 경영성과급에 대해 언급하며 “조합원들이 땀 흘린 만큼 보상 받을 수 있도록 하겠다”고 다짐하기도 했다.

Trong bài phát biểu của mình, ông Park Pil Joon - Chủ tịch Công đoàn ngân hàng Woori cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động bằng việc liên tục bổ sung và cải thiện các chế độ như giảm giờ làm việc còn 52 giờ." Ngoài ra ông cũng đề cập đến vấn đề tiền lương theo thành quả lao động, đồng thời cam kết rằng "Chúng tôi sẽ đảm bảo để các thành viên được bù đắp xứng đáng với những giọt mồ hôi mà họ đã bỏ ra."

Công đoàn Ngân hàng Woori trao tài trợ 35 triệu won

 cho Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

박필준 위원장이 "내게 힘이되는 강한 노조"는 조합원 한사람, 한사람을 소중히 생각하는 노동조합을 만들겠다는 제7대 집행부의 강한 의지이기도 한다고 했으며 조합원이 진정한 노동조합의 주인공이 되는 조직문화를 이루어 나가기 위해 항상 최선을 다하겠다고 약석했다.

Ông Park Pil Joon đã nhấn mạnh: Đối với ông, một Công đoàn mạnh là một Công đoàn luôn coi trọng từng thành viên, từng thành viên một. Đây cũng là ý chí của Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Woori khóa VII. Ông cũng đã hứa rằng sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để có thể tạo ra một văn hóa tổ chức mà ở đó người lao động là “trung tâm”, là “chủ nhân” của Công đoàn.

우리은행노동조합은 조합원의 권리와 이익에 관심을 기울일 뿐만 아니라 베트남 학생 공동체를 포함하여 미래를 주도하는 차세대에도 특별한 관심을 가지고 있다. 이번까지 우리은행 노동조합은 지난 5 년간 베트남 유학생회 (VSAK) 스포츠 대회를 지속적으로 후원하였다. 이 우리 은행 직원들의 기금으로 재한 베트남 유학생들에게 재미있으며 흥미진진한 체육대회를 성공적으로 개최하는 데에 도움이 주기를 희망한다. 이를 통해서 그들에게 한국과 정착 과정에서 한국에 대한 이미지 또는 감정을 갖는 데에 도움을 주기 위해서 이와 같은 많은 사회활동을 적극적으로 참여하는 우리은행 노동조합이 대단하다.

Không chỉ quan tâm đến lợi ích của người lao động, Công đoàn cũng đặc biệt quan tâm đến lớp trẻ - thế hệ dẫn dắt tương lai sau này, trong đó phải kể đến cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Ngân hàng Woori đã tài trợ cho Đại hội thể dục thể thao VSAK liên tục trong 5 năm. Bằng quỹ đóng góp từ nhân viên Ngân hàng Woori, Công đoàn hi vọng có thể mang lại cho các bạn sinh viên Việt Nam một sân chơi thể thao vui vẻ, thú vị. Đồng thời Công đoàn cũng đang rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội để có thể gửi gắm đến các bạn trẻ nước ngoài những hình ảnh đẹp nhất về đất nước Hàn Quốc.

 

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét