GIỚI THIỆU SESSION CHAIR KỲ ACVYS 2022

Session 3: Hóa học và Kỹ thuật Hóa học


Chủ tọa: Anh Lê Thiên Ấn.

Hiện là Nghiên cứu viên cao cấp tại C1 Trung tâm Nghiên cứu Hội tụ Khí & Carbon, Bộ phận Công nghệ Quy trình & Hóa chất, Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Hàn Quốc (KRICT), Daejeon, Hàn Quốc.

  • Anh Lê Thiên Ấn là Thạc sĩ về Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Kyung Hee vào năm 2014. Năm 2019, anh đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ về Kỹ thuật Hóa học Năng lượng tại Đại học Ajou và đồng thời gia nhập Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Hàn Quốc (KRICT).
  • Với 15 bài báo và có 4 bằng sáng chế. Hiện tại anh là Biên tập viên khách mời chính cho một số đặc biệt trong Catalysts. Và phục vụ trong vai trò phản biện cho Ô nhiễm Môi trường, Tạp chí Kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc, Chất xúc tác, Năng lượng, Vật liệu, Khoa học Ứng dụng, Quy trình, Vật liệu nano, Tạp chí Quốc tế Khoa học Phân tử, Tạp chí Kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc, v.v.
  • Bên cạnh đó, anh hiện là nhà nghiên cứu cốt lõi trong dự án của chính phủ: “Phát triển công nghệ nguồn tích hợp để sản xuất và lưu trữ hydro bằng cách sử dụng các nguồn carbon được sử dụng thấp”.
  • Nghiên cứu của anh tập trung vào lĩnh vực Xúc tác dị thể cho Các ứng dụng về Năng lượng và Môi trường, bao gồm sản xuất nhiên liệu sinh học, nâng cấp dầu sinh học, chuyển đổi CO2 thành các hóa chất có giá trị cũng như các quy trình sản xuất và lưu trữ hydro.
VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét