GIỚI THIỆU SESSION CHAIR KỲ ACVYS 2022

Session 4: Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 

Chủ tọa: Tiến sĩ Đào Như Ngọc

Hiện là trợ lý Giáo sư tại khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính, đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc

  • Tiến sĩ Đào Như Ngọc là trợ lý Giáo sư khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính, đại học Sejong, Hàn Quốc. Anh đã nhận được bằng Thạc sĩ và bằng Tiến sĩ Khoa học máy tính tại đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, lần lượt vào năm 2016 và 2019. Anh đã nhận được bằng Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội, năm 2009.
  • Trước khi công tác tại đại học Sejong, anh là thực tập sinh tại đại học Newcastle, NSW, Australia tháng 7-8 năm 2019 và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Máy tính, đại học Bern, Thụy Sĩ từ năm 2019 đến năm 2020.
  • Anh hiện cũng là biên tập viên của báo Scientific Reports. Lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm Network softwarization, Mobile cloudization, hệ thống thông minh và Intelligence of Things towards B5G/6G.
  • Tiến sĩ Đào Như Ngọc cũng là thành viên cao cấp của IEEE và thành viên chuyên nghiệp của ACM.

 

 

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét