Học bổng GREEN ACADEMY 2022

Ban Tổ chức - Thi đua - Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng GREEN ACADEMY 2022, cụ thể như sau: - Số lượng học bổng dự kiến: 10 suất.

1. Điều kiện nộp học bổng:

 - Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

   Lưu ý: Sinh viên phải theo học hệ Đại học chính quy tại một cơ sở đào tạo tại Hàn Quốc. Các sinh viên học tiếng không thuộc diện xét học bổng.

- Ứng viên đăng ký xét học bổng không được vượt quá thời hạn dưới đây (ngày bắt đầu được tính là ngày đầu tiên của chương trình học tập tại Hàn Quốc)

   + Sinh viên đại học với khóa học kéo dài 4 năm: 8 học kỳ đầu tiên (4 năm đầu tiên)

Lưu ý: Nhà tài trợ không cấp học bổng cho các ứng viên đã vượt quá thời hạn nói trên. Các bạn Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai sẽ được ưu tiên trong việc xét duyệt hồ sơ so với các bạn sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư.

- Sinh viên đạt thành tích học tập từ 80/100 điểm trở lên (tương đương kết quả học tập từ B trở lên) trong toàn bộ thời gian học.

Trong trường hợp sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì nhà tài trợ có thể xem xét trao học bổng nếu kết quả học tập thấp hơn mức trên.

Lưu ý: Ứng viên phải có ít nhất 1 học kỳ đã có điểm tổng kết với tư cách là sinh viên chính quy tại một cơ sở đào tạo (để làm minh chứng kết quả học tập).

- Sinh viên có đạo đức tốt.

- Sinh viên hiện đang không nhận học bổng của chính phủ (Việt Nam và Hàn Quốc), không nhận bất cứ học bổng từ bất cứ nguồn nào sẽ được ưu tiên lựa chọn để cấp học bổng.

- Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc giới thiệu.

 

 

2. Tiêu chí xét học bổng: 

https://docs.google.com/document/d/1LcoN9Aac0R4et-lUxDMaPGNAJXHOzoxu/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

 

 

 

3. Quy trình xét học bổng:

Quy trình xét học bổng sẽ gồm 03 vòng như sau:

- Vòng 1: VSAK xét duyệt hồ sơ ứng viên để giới thiệu vào vòng 2.

- Vòng 2: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xét duyệt, lựa chọn 10 ứng viên giới thiệu nhà tài trợ.

- Vòng 3: Nhà tài trợ sẽ lựa chọn ứng viên được Đại sứ quán giới thiệu để trao học bổng.

 

4. Các giấy tờ bắt buộc: 

 

Giấy tờ bắt buộc bao gồm:

1. Thông báo nhập học (Certificate of Admission - tham khảo mẫu bên dưới)

Link mẫu 1:

https://docs.google.com/document/d/1rQxmrUdCsYTLM2boKe_x4vqj3HiUycNe/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

2. Chứng nhận nhập học (Certificate of Enrollment - Original Copy)

 

3. Bản copy sổ tài khoản ngân hàng và số tài khoản (Copy of Bank Account with Account Number)

   - Để chuyển khoản cho các ứng viên trong trường hợp được nhận học bổng.

 

4. Báo cáo hồ sơ apply học bổng GREEN ACADEMY 2022

Link mẫu 4: 

https://docs.google.com/document/d/13wP5jhT1GkndoIfRqvtC2NT7LcnLcihh/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

5. Minh chứng

Link mẫu 5:

https://docs.google.com/document/d/1C-73L2Hnzuvb_pBQ_QSRHEQyu5RXY2yQMImrEKM7cMI/edit?usp=sharing

 

 

 

5. [QUAN TRỌNG] Cách thức nộp hồ sơ :

Các ứng viên sẽ phải điền đầy đủ thông tin của mình vào file Google Form “HỌC BỔNG GREEN ACADEMY 2022” theo link bên dưới. Tất cả các giấy tờ bắt buộc bao gồm:

Tất cả các giấy tờ từ mục 1 đến mục 3 sẽ được tổng hợp vào một file PDF

Báo cáo mục 4 vào một file PDF

Minh chứng mục 5 vào một file PDF

 

 và tải 3 file PDF lên trực tiếp ở phần cuối trong Google Form 

(Chú ý: tên file mục 1-3: HO_VA_TEN_GREEN_ACADEMY_2022;

tên file mục 4: HO_VA_TEN_BAOCAO_GREEN_ACADEMY_2022;

tên file mục 5: HO_VA_TEN_MINHCHUNG_GREEN_ACADEMY_2022).

 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Google Form sau: 

https://forms.gle/AHT1W5B8PrJsFjvt6

 

 

 

Chú ý: những hồ sơ không nộp thông qua google form sẽ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ do ứng viên làm không đúng theo hướng dẫn.

 

Hạn nộp hồ sơ: 18h00 ngày 08 tháng 7 năm 2022 (thứ Sáu) 

 

- Đề nghị các Chi hội trưởng thông tin rộng rãi tới sinh viên. Trường hợp các Chi hội mới tiến hành Đại hội, BTC chưa kịp cập nhật danh sách email, đề nghị Chi hội trưởng cũ chuyển tiếp email này đến BCH mới.

 

Phần mềm chuyển đổi ảnh thành pdf:

https://smallpdf.com/jpg-to-pdf

Phần mềm hỗ trợ tổng hợp các file pdf thành 1 file pdf duy nhất:

https://www.sodapdf.com/pdf-merge/

 

==========================================
 
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
 
 
VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét