LỄ KÝ KẾT MOU HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM GIỮA VSAK - KBRAIN

Ngày 06 tháng 07 năm 2023, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã diễn ra “Lễ ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và tìm kiếm việc làm để kết nối việc làm thành công và đào tạo nhân tài của Việt Nam” giữa Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc & Công ty Kbrain
Sáng nay, ngày 06 tháng 07 năm 2023, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã diễn ra “Lễ ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và tìm kiếm việc làm để kết nối việc làm thành công và đào tạo nhân tài của Việt Nam” giữa Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc & Công ty Kbrain. Buổi lễ diễn ra thành công, dưới sự chứng kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. 
Với sự tham dự của: 
Ông Lê Văn Hùng - Bí thư thứ nhất, Phụ trách Cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
Ông Hoàng Nam Trung - Bí thư thứ nhất, Văn phòng Khoa học Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
Bà Mai Diệu Thuý - Bí thư thứ hai, Phụ trách Cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
Ông Min Sang Il - Giám đốc Công ty Kbrain 
Ông Yeon Ji Heum - Trưởng phòng Công ty Kbrain 
Ông Shin Seung Hoon - Chuyên viên tư vấn Công ty Kbrain 
Anh Nguyễn Trần Hưng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc 
Chị Phan Huệ Anh - Phó chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc 
Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng ban Tài chính Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc 
Cùng nhiều thành viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. 
Lĩnh vực hợp tác chính là xây dựng nền tảng dành riêng về đào tạo và tuyển dụng việc làm cho sinh viên Việt Nam. Mục đích của thỏa thuận này là thúc đẩy hợp tác chung giữa hai tổ chức trong lĩnh vực giáo dục và tìm kiếm việc làm để kết nối việc làm thành công và đào tạo nhân tài của Việt Nam. 
Hai bên bày tỏ sự hoan nghênh hợp tác, tích cực xúc tiến, hợp tác một cách lâu dài nhằm mang đến nhiều cơ hội đào tạo các lĩnh vực đa dạng và cơ hội việc làm cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời kết nối giữa cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là cơ sở đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc. 
Một lần nữa, xin chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam, chúc mừng cộng đồng sinh viên. Anh Nguyễn Trần Hưng bày tỏ niềm kỳ vọng vào hợp tác và Hội Sinh viên sẽ nỗ lực hết sức để mang lại hiệu quả trong lĩnh vực hợp tác chung. Sắp tới đây, hai bên sẽ tổ chức chương trình đào tạo miễn phí dành cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

(Chủ tịch Nguyễn Trần Hưng và đại diện phía công ty Kbrain)
Một lần nữa, xin chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam, chúc mừng cộng đồng sinh viên. Anh Nguyễn Trần Hưng bày tỏ niềm kỳ vọng vào hợp tác và Hội Sinh viên sẽ nỗ lực hết sức để mang lại hiệu quả trong lĩnh vực hợp tác chung. Sắp tới đây, hai bên sẽ tổ chức chương trình đào tạo miễn phí dành cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Nhận xét