People & Dream: Nhà tài trợ chính sự kiện Tết Xa Quê 2019

People & Dream – Người bạn đồng hành của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc

 v

Công ty People & Dream được thành lập năm 2018, có trụ sở chính tại Kangbyeon TechnoMart, với mục tiêu hỗ trợ, nâng cao đời sống sinh viên du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Đặc biệt là với những bạn sinh viên mới sang Hàn Quốc, hoặc chuẩn bị sang Hàn Quốc, sẽ có nhiều mối lo lắng, vấn đề liên quan đến cuộc sống tại Hàn Quốc. People & Dream cung cấp các dịch vụ cơ bản nhất để hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam như Pick-up (Đón sân bay) bằng các loại phương tiện giao thông, hỗ trợ làm sim, mở mạng điện thoại, làm thẻ, sổ ngân hàng, cung cấp các thông tin cần thiết hay hỗ trợ cùng đi trực tiếp với các bạn sinh viên để tìm việc làm thêm. Bên cạnh đó sau khi các bạn sinh viên kết thúc chương trình học tập tại Hàn Quốc, People & Dream sẽ hỗ trợ các bạn tìm việc làm sau tốt nghiệp, hướng dẫn chuyển visa phù hợp với nguyện vọng của các bạn. 

어제 주한 베트남 학생회 주 임원 위원회원들과 ()피플앤드림의 정유석 이사장님과 김대식 대표님 외 직원분들과 함께 주한 베트남총학생회 설날행사 500만원 정의 후원금 전달식을 가졌습니다()피플앤드림은 유학생들을 위한  생활정착서비스와 일자리취업 관련 서비스를 제공하는 신설회사입니다고문단이신 정유석님이 신설하셨으며,이번 설 맞이 행사를 통해서 ()피플앤드림을 소개하고서로 친선을 다지려고 한 자리에 모이게 되었습니다그 소식 외에도 ()피플앤드림과 같이 협력하여 다른 후원 업체를 선발하고 연결할 수 있도록 노력할 것이며이번 총 학생회 선거 후에 새로 위임될 회장님에게도 이 행사와 취지를 잘 전달 될 수 있도록 협의하였습니다앞으로 ()피플앤드림과 주한 베트남 총학생회가 서로 함께 성장하고 협력하여 체계를 잘 만들어 나가길 희망합니다.

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm 정유석, Vu Duc Luong, Tran Nhu Hoa và Quang Trần, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét