Thông báo học bổng Woojung 2022

Ban Tổ chức - Thi đua - Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2022, cụ thể như sau:

- Số lượng học bổng dự kiến: 03 suất.

 

1. Điều kiện nộp học bổng:

 - Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

   Lưu ý: Sinh viên phải theo học chính quy tại một cơ sở đào tạo theo hệ đại học hoặc sau đại học. Các sinh viên học tiếng không thuộc diện xét học bổng.

- Ứng viên đăng ký xét học bổng không được vượt quá thời hạn dưới đây (ngày bắt đầu được tính là ngày đầu tiên của chương trình học tập tại Hàn Quốc)

   + Sinh viên đại học với khóa học kéo dài 4 năm: 8 học kỳ đầu tiên (4 năm đầu tiên)

   + Học viên cao học (hệ đào tạo thạc sĩ): 4 học kỳ đầu tiên (2 năm đầu tiên)

   + Nghiên cứu sinh (hệ đào tạo tiến sĩ): 6 học kỳ đầu tiên (3 năm đầu tiên)

   + Sinh viên thuộc hệ kết hợp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ: 8 học kỳ đầu tiên (4 năm đầu tiên)

Lưu ý: Nhà tài trợ không cấp học bổng cho các ứng viên đã vượt quá thời hạn nói trên.

- Sinh viên đạt thành tích học tập từ 80/100 điểm trở lên (tương đương kết quả học tập từ B trở lên) trong toàn bộ thời gian học.

Trong trường hợp sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì nhà tài trợ có thể xem xét trao học bổng nếu kết quả học tập thấp hơn mức trên.

Lưu ý: Ứng viên phải có ít nhất 1 học kỳ đã có điểm tổng kết với tư cách là sinh viên chính quy tại một cơ sở đào tạo (để làm minh chứng kết quả học tập).

- Sinh viên có đạo đức tốt.

- Sinh viên hiện đang không nhận học bổng của chính phủ (Việt Nam và Hàn Quốc), không nhận bất cứ học bổng từ bất cứ nguồn nào sẽ được ưu tiên lựa chọn để cấp học bổng.

- Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc giới thiệu.

 

 

2. Tiêu chí xét học bổng: 

https://drive.google.com/file/d/19E8D1nhUh9x5KKePsAh_w3inVwuppMBo/view?usp=sharing

 

 

 

3. Quy trình xét học bổng:

Quy trình xét học bổng sẽ gồm 03 vòng như sau:

- Vòng 1: VSAK xét duyệt hồ sơ ứng viên để lựa chọn khoảng 5 ứng viên giới thiệu vào vòng 2.

- Vòng 2: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xét duyệt, lựa chọn 3 ứng viên giới thiệu nhà tài trợ.

- Vòng 3: Nhà tài trợ sẽ lựa chọn ứng viên được Đại sứ quán giới thiệu để trao học bổng.

 

4. Các giấy tờ bắt buộc: 

 

Giấy tờ bắt buộc bao gồm:

1. Application Form (hoàn thành cả bản tiếng Anh và tiếng Hàn)

   - Địa chỉ tại Hàn Quốc phải được viết bằng tiếng Hàn vì nhà tài trợ sẽ gửi chứng nhận học bổng qua bưu điện.

Link mẫu 1:

- Bản tiếng Hàn:

https://docs.google.com/document/d/1q_GLC5UvJvggWoTGeqa3R2pTWth6IVsL/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

- Bản tiếng Anh:

https://docs.google.com/document/d/1GjOOEBuulYW64uDMtGnlMHZYtnYk-0CR/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

2. Giấy giới thiệu của giáo sư hướng dẫn hoặc trưởng khoa (bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)

Link mẫu 2:

- Bản tiếng Hàn:

https://docs.google.com/document/d/1InxGK0jN_zOafNeczeyGOrMKfSaWq1vY/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

- Bản tiếng Anh:

https://docs.google.com/document/d/1jTWMYbY9dPmLCRsr8Ok4Z7in_b4Op3pq/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

3. Thông báo nhập học (Certificate of Admission - tham khảo mẫu bên dưới)

Link mẫu 3:

https://docs.google.com/document/d/1rQxmrUdCsYTLM2boKe_x4vqj3HiUycNe/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

4. Chứng nhận nhập học (Certificate of Enrollment - Original Copy)

 

5. Bảng điểm (Transcript - Original Copy)

   - Trong trường hợp ứng viên hoàn thành các môn học trước thời hạn trong mục điều kiện xét học bổng và đang viết luận văn/luận án, ứng viên phải nộp bảng điểm cuối cùng đi kèm với xác nhận của giáo sư hướng dẫn về kế hoạch viết luận văn/luận án của mình.

 

6. Tự giới thiệu bản thân (Self-Introduction) 

Lưu ý: Chỉ viết 1 trang, phải hoàn thiện cả bản tiếng Anh và tiếng Hàn.

Link mẫu 6:

https://docs.google.com/document/d/1PCQiGOycFNotRGJSbyFZY0XiyEbmYDXF/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

7. Kế hoạch học tập cho học kỳ 2 năm 2021 

Lưu ý: Chỉ viết 1 trang, phải hoàn thiện cả bản tiếng Anh và tiếng Hàn.

Link mẫu 7:

https://docs.google.com/document/d/1uIJ9l7QW54Z-o93fIA0yfhtiEBF9a24l/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

8. Bản copy sổ tài khoản ngân hàng và số tài khoản (Copy of Bank Account with Account Number)

   - Để chuyển khoản cho các ứng viên trong trường hợp được nhận học bổng.

 

Lưu ý: Tự giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập phải được viết chi tiết và đầy đủ. Nhà tài trợ sẽ đánh giá ứng viên dựa trên 2 tài liệu này, do vậy cần chú ý hoàn thành cả bản tiếng Anh và bản tiếng Hàn.

 

9. Báo cáo hồ sơ apply học bổng WOOJUNG 2022

Link mẫu 9: 

https://docs.google.com/document/d/1NboWfshoeiHRoj2ZoyArzezIPdgpOhHF/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

10. Minh chứng

Link mẫu 10:

https://docs.google.com/document/d/1lMuvukmP9Zxo4TkSRvHlwCBM3DdsZPOnlMqmBDLeQ8A/edit?usp=sharing

 

 

5. [QUAN TRỌNG] Cách thức nộp hồ sơ :

Các ứng viên sẽ phải điền đầy đủ thông tin của mình vào file Google Form “HỌC BỔNG WOOJUNG 2022” theo link bên dưới. Tất cả các giấy tờ bắt buộc bao gồm:

Tất cả các giấy tờ từ mục 1 đến mục 8 sẽ được tổng hợp vào một file PDF

Báo cáo mục 9 vào một file PDF

Minh chứng mục 10 vào một file PDF

 

 và tải 3 file PDF lên trực tiếp ở phần cuối trong Google Form 

(Chú ý: tên file mục 1-8: HO_VA_TEN_WOOJUNG_2022;

tên file mục 9: HO_VA_TEN_BAOCAO_WOOJUNG_2022;

tên file mục 10: HO_VA_TEN_MINHCHUNG_WOOJUNG_2022).

 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Google Form sau: 

https://forms.gle/5oTVR9x9Xf18inyaA

 

 

Chú ý: những hồ sơ không nộp thông qua google form sẽ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ do ứng viên làm không đúng theo hướng dẫn.

 

Hạn nộp hồ sơ: 18h00 ngày 22 tháng 1 năm 2022 (thứ Bảy) 

 

- Đề nghị các Chi hội trưởng thông tin rộng rãi tới sinh viên. Trường hợp các Chi hội mới tiến hành Đại hội, BTC chưa kịp cập nhật danh sách email, đề nghị Chi hội trưởng cũ chuyển tiếp email này đến BCH mới.

 

Phần mềm chuyển đổi ảnh thành pdf:

https://smallpdf.com/jpg-to-pdf

Phần mềm hỗ trợ tổng hợp các file pdf thành 1 file pdf duy nhất:

https://www.sodapdf.com/pdf-merge/

 

========================================

+ Mời các chi hội trưởng và chi hội phó nhiệm kỳ 2021-2022 tham gia nhóm kín:

https://www.facebook.com/groups/985076418634932

+ Mọi thắc mắc xin liên hệ email này hoặc:

 

KV Miền Bắc 

Nguyễn Ngọc Quang

Sđt: 010-2848-5650
Email: nguyenngocquang_T58@hus.edu.vn
 

KV Miền Trung

Vũ Thị Ngọc Anh
Sđt: 010-6683-6238
Email: ngocanhzunie@gmail.com

 

KV Miền Nam 

1) Dương Phan Anh
Sđt: 010-2827-7062
Email: anhdp.qhqt@gmail.com

2) Lê Thị Huyền Thương
Sđt: 010-2180-1292
Email: huyenthuong0212@gmail.com
 

Trưởng Ban

Phạm Ngọc Kiên
Sđt: 010-3447-1690
Email: phamngockien@humg.edu.vn

 

*************************************************
BAN TỔ CHỨC-THI ĐUA KHEN THƯỞNG
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC (VSAK)
 

 

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét