Thông báo THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC (AD Từ 05.2018)

Kính gửi ACE đại diện các chi hội thông báo về việc đăng ký lưu học sinh và hướng dẫn thủ tục hoàn thành khóa học năm 2018.

 

1. Tính tới nay, đã có một số trường gửi ds đăng ký lưu học sinh về cho BTC VSAK.  Kết quả đăng ký tới ngày 11 tháng 5 năm 2018 như link dưới:
 
 

Đề nghị các Chi hội trưởng kiểm tra, rà soát và báo lại BTC VSAK nếu có sai sót.

Với những Chi hội chưa tiến hành đăng ký lưu học sinh cho kỳ 1 năm 2018, khẩn trường triển khai việc đăng ký và gửi danh sách về cho btc theo hướng dẫn dưới. 

HẠN CHÓT ngày 31 tháng 05 năm 2018. 
 
 
2. Các thủ tục đăng ký lưu học sinh sẽ được tiến hành qua kênh Hội sinh viên. Cụ thể như sau:

-Đối với sinh viên tại các trường có chi hội sinh viên, khi mới nhập học tại Hàn Quốc sinh viên cần đăng ký trực tiếp với chi hội sinh viên tại trường mình đang học. Các chi hội sinh viên tập hợp danh sách đăng ký và lập thành một danh sách chung.

Mẫu đăng ký

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vLz2ioApRN1AaomNrGoZGiPklNfvgtqK--kYsJotkJE/edit?usp=sharing

(sheet 2 dành riêng cho sv học tiếng)

Danh sách cần phải được gửi thành 02 bản, trong đó 01 bản file excel gốc (theo mẫu- M04-) và 01 bản scan có chữ ký của chi hội trưởng hoặc đại diện chi hội.

Ban chấp hành chi hội sinh viên có trách nhiệm gửi danh sách đăng ký chung của toàn trường về cho Ban tổ chức – VSAK để tiến hành đăng ký chính thức Lưu học sinh. 

Email Ban tổ chức VSAK: btctdkt.vsak@gmail.com

Tiêu đề: ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH KỲ I NĂM 2018-TRƯỜNG....

-Đối với sinh viên tại các trường không có chi hội sinh viên, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức VSAK để được hướng dẫn thủ tục cụ thể đăng ký lưu học sinh

 

Lưu ý: 

 - Nếu sinh viên nào không tiến hành đăng ký lưu học sinh trước thời gian hoàn thành khóa học ít nhất 06 tháng sẽ không được Đại Sứ Quán hoặc Hội SVVN tại HQ cấp bất kỳ chứng nhận hoàn thành khóa học nào khi hoàn thành khóa học trở về nước.

 
-  VSAK khuyến khích các bạn sinh viên học tiếng đăng ký tham gia hoạt động cùng VSAK và các Chi hội. Tuy nhiên danh sách sinh viên học tiếng cần liệt kê riêng biệt (sheet 2 tại form đăng ký) và sẽ phải đăng ký lại danh sách lưu học sinh khi lên chuyên ngành. 
 

3.  Thông tin về việc làm thủ tục hoàn thành khóa học xem tại đây

 
 

Mọi thắc mắc xin liên hệ email Ban tổ chức - Thi đua khen thưởng VSAK: 

btctdkt.vsak@gmail.com

 

hoặc 

Trần Quang Đôn: 
Sđt: 010-2213-3979
Email: quangdontran@gmail.com
hoặc
KV Miền Bắc: Bùi Văn Chiến
Sđt: 010-9371-1996
Email: mjnhchjen996@gmail.com
hoặc 
KV Miền Trung: Nguyễn Thị Thanh Bình
Sđt: 010-6386-2311
Email: binhpc2311@gmail.com 
hoặc
KV Miền Nam: Đỗ Quang Thắng
Sđt: 010-5113-1987
Email: dothang.ntu.2005@gmail.com

Trân trọng thông báo.
 
*************************************************
BAN TỔ CHỨC-THI ĐUA KHEN THƯỞNG
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC (VSAK)
VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét