Thông báo về việc liên lạc với VSAK

Ban Tổ chức- Thi đua khen thưởng thông báo với toàn thể các chi hội sinh viên về các chức danh chủ chốt như sau.
 
Vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH VSAK 6 đã diễn ra thành công tại ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc. 
 
Ban Tổ chức- Thi đua khen thưởng thông báo với toàn thể các chi hội sinh viên về các chức danh chủ chốt như sau. 
 
1. Anh Vũ Đức Lượng được tín nhiệm bầu làm chủ tịch VSAK VI, nhiệm kỳ 2017-2019 thay thế Anh Phạm Hải Chiến đã tốt nghiệp về nước. 
Email liên hệ:  chairman.vsak@gmail.com
 
2. Phó chủ tịch, UVBTK, kiêm Trưởng ban Tài chính hậu cần: Chị Ngô Thị Hồng Vân
Email liên hệ ban tài chính:  bantaichinh.vsak@gmail.com
 
3. Phó chủ tịch, UVBTK,  kiêm Trưởng ban Tổ chức- Thi đua khen thưởng: Anh Trần Quang Đôn
Email liên hệ ban Tổ chức- thi đua khen thưởng: btctdkt.vsak@gmail.com
 
4. Anh Võ Đình Nam UVBTK, Trưởng ban Kiểm tra
 
5. Chị Trần Thị Như Hoa, Phó ban chịu trách nhiệm chung ban Khoa học.
Email liên hệ Ban Khoa học: bankhoahoc.vsak@gmail.com
 
6. Chị Phạm Ngọc Huyền, Phó ban chịu trách nhiệm chung ban Đối ngoại-Truyền thông
Email liên hệ ban Đối ngoại-Truyền thông:   bandntt.vsak@gmail.com
 
7. Anh Trần Thiện Quang, Phó ban chịu trách nhiệm chung ban Văn hóa-Thể thao. 
Email liên hệ ban Văn hóa-Thể thao: banttvhvsak6@gmail.com
 
Xin thông báo tới các chi hội để tiện cập nhật liên lạc với VSAK một cách chính xác. 
 
Ngoài ra các thông tin chính thống từ VSAK sẽ được  cập nhật tại 
hoặc 
 Trân trọng 
 
*************************************************
BAN TỔ CHỨC-THI ĐUA KHEN THƯỞNG
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC (VSAK)
VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét