THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHỦ TỌA, DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI VÀ BÀI TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ SỐ 2-KHOA HỌC SỰ SỐNG

Chủ tọa, đồng thời là diễn giả khách mời chuyên đề số 2 - Khoa học sự sống (Life Science) của ACVYS 2019 là Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thỏa - Research Professor tại Khoa Công nghệ sinh học Đại học Korea

Chủ tọa, đồng thời là diễn giả khách mời chuyên đề số 2 - Khoa học sự sống (Life Science) của ACVYS 2019 là Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thỏa - Research Professor tại Khoa Công nghệ sinh học Đại học Korea. Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thỏa nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học tại Đại học Tokyo Metropolitan năm 2016. Sau khi tốt nghiệp, chị trở về Việt Nam làm công tác nghiên cứu cho Đại học Duy Tân từ ngày 03/2017 - 08/2017. Chị bắt đầu làm nghiên cứu sau Tiến sĩ, sau đó nhận vị trí Research Professor tại Biosensors & Biomolecular Technology Lab, Đại học Korea. (nghiên cứu sinh BK21 PLUS) từ 08/2017 - 10/2017. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thỏa tập trung vào phát triển thiết bị dựa trên aptamer để phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm. Bên cạnh đó, chị là đồng sáng lập và cố vấn của trang Innovative Bioscience Group (http://ibsgacademia.com/).
Tham dự ACVYS 2019 với tư cách chủ tọa và diễn giả khách mời của phiên thảo luận chuyên đề 2 : Khoa học sự sống (Life Science), Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thỏa sẽ mang đến bài thuyết trình với tiêu đề: Phương pháp GO-SELEX từ thư viện DNA ngẫu nhiên chống lại aflatoxin G1.Trong bài trình bày của mình, Tiến sĩ tập trung vào việc giới thiệu 1 phương thức SELEX liên quan đến chọn lọc phân tử Aptamer. Aptamer là các phân tử oligonucleotide hoặc peptide liên kết với một phân tử mục tiêu cụ thể, được cho là một phát minh tiên tiến ứng dụng trong cảm biến aptame để giải quyết nhiều vấn đề (Tuerk, C.; Gold, 1990; Ellington, AD; Szostak, J., 1990Homann M. Goringer HU, 1999, Nguyen et al, 2014; Spurti U. Akki et al, 2018). Sở hữu tính chọn lọc cao, ái lực liên kết chặt chẽ, tính ổn định và có hiệu suất tổng hợp cao giúp các aptamer RNA/DNA có khả năng ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Việc chọn lọc các aptamer là quá trình rất quan trọng, thường liên quan đến phương pháp Tiến hóa có Hệ thống của Phân tử bằng cách làm gia tăng theo cấp số nhân (SELEX), thường bao gồm ba bước: liên kết ràng buộc, phân vùng và rửa giải (Tuerk, C.; Gold, 1990; Ellington, AD; Szostak, J., 1990). Công nghệ SELEX và các phiên bản kết hợp của công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi. Chúng bao gồm cố định mục tiêu (trên agarose hoặc hạt từ tính), điện di mao quản, dòng chảy tế chịo, SELEX một vòng và SELEX tích hợp với kỹ thuật giải trình tự thông lượng cao và GO-SELEX. Với nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thỏa đã phát triển một phương thức SELEX mới được phát triển từ GO_SELEX.
Trong buổi hội thảo sắp đến, Tiến sĩ sẽ chia sẻ câu chuyện về cách chị đã học được từ quá trình tiến hóa dẫn đến ý tưởng phát triển phương pháp SELEX. Các bạn hãy đến với hội thảo ACVYS 2019 để cùng lắng nghe câu chuyện nghiên cứu và học hỏi từ kinh nghiệm của chị.
Thông tin về chủ tọa: http://acvys.org/session-chairs/
Thông tin về invited speech: http://acvys.org/invited-speeches/
Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng thông báo.

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét