Thông tin chung về chủ tọa và các diễn giả khách mời ACVYS 2019

Tại Hội thảo Khoa học Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ACVYS 2019, Ban tổ chức đã mời những học giả uy tín và có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học làm chủ tọa

Tại Hội thảo Khoa học Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ACVYS 2019, Ban tổ chức đã mời những học giả uy tín và có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học làm chủ tọa và diễn giả khách mời các phiên thảo luận chuyên đề. Với 08 chuyên đề khoa học bao gồm: Vật lí và khoa học vật liệu; Khoa học sự sống, Kỹ Thuật y sinh, Hóa học và Công nghệ hóa học, Khoa học máy tính – Công nghệ thông tin và truyền thông, Xây dựng và kết cấu kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí. Ban tổ chức hy vọng anh chị em đến tham dự ACVYS 2019 sẽ có cơ hội lắng nghe, trao đổi, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ những nhà nghiên cứu hang đầu trong những lĩnh vực này. Thông tin về chủ tọa và diễn giả khách mời tại từng phiên cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Vật lí và khoa học vật liệu (Physics and Materials Science)

Chủ toạ: Tiến sĩ Nguyễn Trí Khoa

Diễn giả khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Trí Khoa

Chuyên đề 2: Khoa học sự sống (Life Science)

Chủ toạ: Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thỏa, Tiến sĩ Cheulhee Jung

Diễn giả khách mời: Trần Thị Thanh Thỏa, Tiến sĩ Cheulhee Jung

Chuyên đề 3: Kỹ Thuật y sinh (Biological Medicine)

Chủ toạ: Tiến sĩ Trịnh Kiều Thế Loan, Tiến sĩ Chử Lương Luân

Diễn giả khách mời: Tiến sĩ Trịnh Kiều Thế Loan

Chuyên đề 4: Hoá học và Công nghệ hoá học (Chemistry and Chemical Engineering)

Chủ toạ: Tiến sĩ Mai Duy Hiển

Diễn giả khách mời: Tiến sĩ Mai Duy Hiển

Chuyên đề 5: Khoa học máy tínhCông nghệ thông tin và truyền thông (Computer Science, Information and Communication Technology)

Chủ toạ: Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh

Diễn giả khách mời: Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh

Chuyên đề 6: Xây dựng và kết cấu kỹ thuật (Civil and Structural Engineering)

Chủ toạ: Tiến sĩ Thái Đức Kiên

Diễn giả khách mời: Tiến sĩ Thái Đức Kiên

Chuyên đề 7: Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering)

Chủ toạ: Tiến sĩ Bùi Đức Hồng Phúc

Diễn giả khách mời: Tiến sĩ Bùi Đức Hồng Phúc

Trong các bài đăng sắp tới, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ giới thiệu tóm tắt thông tin cá nhân và nội dung bài trình bày từng chủ tọa và diễn giả khách mời tại ACVYS 2019.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng thông báo./.

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét