Giới thiệu

 

I. TÊN TỔ CHỨC:

Tên tiếng Việt: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Vietnamese Student Association in Korea - VSAK

Văn phòng: 서울 시광진구광나루로 56길85 1512 호 (구의동, 테크노마트)

II. THÔNG TIN CHUNG

 • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.
 • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động với mục đích đoàn kết, giao lưu, học hỏi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cuộc sống và tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho các hội viên.
 • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng Lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có trách nhiệm tích cực đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Hội, đồng thời mở rộng phát triển Hội thành một tổ chức bao gồm các chi hội cơ sở, được hình thành rộng khắp trên đất nước Hàn Quốc.
 • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành kết hợp với sự ý thức tự giác, tính tổ chức kỉ luật cao của các chi hội cơ sở và các hội viên.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đúng với điều lệ Hội, đúng với luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Hàn Quốc.
 • Quyết định các chương trình hành động, công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức và tài chính của Hội.

III. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 • Bank: 
 • Account number: 
 • Account holder: 

 IV. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT BCH VSAK

 1. Chủ tịch: Anh Trần Thiện Quang. Email liên hệ: chairman.vsak@gmail.com
 2. Phó Chủ tịch, UVBTK, kiêm Trưởng ban Thể thao - Văn hóa: Anh Trần Bảo Ngọc. Email liên hệ Ban Thể thao - Văn hóa: banttvhvsak6@gmail.com
 3. Phó Chủ tịch, UVBTK, kiêm Trưởng ban Tổ chức – Thi đua khen thưởng : Anh Tạ Thanh Hoài Quí. Email liên hệ Ban Tổ chức - Thi đua khen thưởng: btctdkt.vsak@gmail.com 
 4. Trưởng Ban Kiểm tra, UVBTK: Anh Nguyễn Quốc Tuấn. Email:  bankt.vsak@gmail.com
 5. Trưởng Ban Khoa học, UVBTK: Anh Lê Thái Minh Duy. Email liên hệ Ban Khoa học: bankhoahoc.vsak@gmail.com
 6. Trưởng Ban Tài chính, UVBTK: Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh. Email liên hệ Ban Tài chính: bantaichinh.vsak@gmail.com
 7. Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, UVBTK: Chị Lê Thị Thu Hương. Email liên hệ Ban Đối ngoại - Truyền thôngbandntt.vsak@gmail.com

V. HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CỦA VSAK:

 • Hoạt động hỗ trợ Sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc
 • Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc -  ACVYS 
 • Đại hội thể dục thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
 • Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
 • Chương trình Tết xa quê (Tết âm lịch)
 • Các hoạt động hỗ trợ Chi hội thành viên:  Các giải bóng bàn Sejong, Giải cầu lông SeoulTech, .....