Giải Thưởng Nhà Khoa Học Trẻ Xuất Sắc 2018

Giải Thưởng Nhà Khoa Học Trẻ Xuất Sắc 2018

Lần đầu tiên, Ban tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (ACVYS), Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) phối hợp với văn phòng Khoa Học Công Nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc triển khai Giải thưởng nhà khoa học trẻ xuất sắc 2018. Đây là một giải thưởng tôn vinh các tài năng trẻ khoa học và công nghệ (KHCN) có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, sẽ được trao trong Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 5 năm 2018 (ACVYS 2018).