SÔI ĐỘNG GIẢI BÓNG BÀN SEJONG MỞ RỘNG – MÙA XUÂN 2018

SÔI ĐỘNG GIẢI BÓNG BÀN SEJONG MỞ RỘNG – MÙA XUÂN 2018

Hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày Thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại Học Sejong đã tổ chức thành công Giải bóng bàn Sejong mở rộng – Mùa xuân 2018 dành cho sinh viên và người đi làm tại khu vực Seoul - Hàn Quốc dưới sự bảo trợ của hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và trường đại học Sejong.