Du học sinh rộn ràng mừng năm mới

Du học sinh rộn ràng mừng năm mới

Không khí tết đã đến thật gần trên quê hương. Ở phương xa, các du học sinh Việt dù bận rộn học tập nhưng mỗi người một cách, cố gắng xoay xở để có thể đón tết dân tộc.