THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT TẠI HÀN QUỐC KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2023

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT TẠI HÀN QUỐC KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2023

Trong thời gian vừa qua, Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc khoá VII (BCH VSAK VII) nhiệm kỳ 2019-2021 đã hoạt động tích cực, hoàn thành được nhiều mục tiêu ban đầu đề ra, thể hiện được vai trò của mình trong cộng đồng Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Và hơn hết, đến thời điểm hiện tại BCH VSAK VII đã sắp hoàn thành chặng đường của mình. Để tiếp phát huy vai trò đầu tàu của cộng đồng Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và xây dựng được một cộng đồng đoàn kết, VSAK xin thông báo tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc BCH VSAK VIII nhiệm kỳ 2021-2023, dự kiến vào ngày 11 và 12 tháng 09 năm 2021.

KẾT QUẢ THI ĐUA

KẾT QUẢ THI ĐUA

Kết quả đánh giá, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên đối với Hội sinh viên cấp tỉnh, đại học, các trường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài năm học 2020 – 2021