Có gì đặc biệt ở Workshop “Lưu trữ và chuyển đổi năng lượng”

Có gì đặc biệt ở Workshop “Lưu trữ và chuyển đổi năng lượng”

Bên cạnh cơ hội được báo cáo và giao lưu và tham gia thảo luận với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực liên quan như Life science, Biological Medicine, Chemistry and Chemical Engineering, Civil and Environmental Engineering, IT, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, Physics and Materials Science…, hội thảo còn tổ chức một chương trình Workshop hết sức đặc sắc liên quan đến chủ đề “Lưu trữ và chuyển đổi năng lượng”