[ACVYS 2021] THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM XUẤT SẮC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2021 (VYSK 2021)

[ACVYS 2021] THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM XUẤT SẮC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2021 (VYSK 2021)

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và xét duyệt các tiêu chí, trong 34 hồ sơ ứng cử, Ban tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ACVYS 2021 xin được chúc mừng 5 nghiên cứu sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc trong giai đoạn 2019 - 2021 có tên dưới đây đã nhận được Giải thưởng nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc VYSK 2021

TỔNG KẾT HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 7 NĂM 2021 – ACVYS 2021

TỔNG KẾT HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 7 NĂM 2021 – ACVYS 2021

Trong hai ngày vừa qua 31/7 và 1/8, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 7 năm 2021 – The 7th annual conference of Vietnamese young scientists ACVYS Webinar 2021 dưới hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom, và được phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang fanpage Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK). Hội thảo được tổ chức dưới sự bảo trợ bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Văn phòng Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Việt Nam tại Hàn Quốc.