[ACVYS 2021] WORKSHOP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC

[ACVYS 2021] WORKSHOP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC

Nhằm tạo cầu nối giao lưu cho đông đảo các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực Khoa học xã hội, Tiểu ban Khoa học xã hội chính thức được thiết lập thêm vào Hội thảo ACVYS năm nay cùng các lĩnh vực khác. Đây sẽ là lần đầu tiên Hội thảo được tổ chức có lĩnh vực Khoa học xã hội.

GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM XUẤT SẮC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2021

GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM XUẤT SẮC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2021

Ban tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (ACVYS), Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) phối hợp cùng Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc đang triển khai “Giải thưởng nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc năm 2021”. Đây là một giải thưởng tôn vinh các tài năng trẻ khoa học và công nghệ (KHCN) có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc.