2020 ASEAN - Korea Youth Startup Challenge

2020 ASEAN - Korea Youth Startup Challenge

2020 ASEAN - Korea Youth Startup Challenge - Cuộc thi Thanh niên Khởi nghiệp ASEAN – Hàn Quốc 2020 (sau đây, gọi tắt là “cuộc thi”, hoặc “2020 AKYSC”) được tổ chức bởi AEA và sẽ diễn ra tại Thành phố Busan từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020.