QUI TRÌNH XIN TÀI TRỢ SỰ KIỆN CỦA HỘI SINH VIÊN

QUI TRÌNH XIN TÀI TRỢ SỰ KIỆN CỦA HỘI SINH VIÊN

Qua quá trình hình thành và phát triển, các chi hội đã có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động góp phần tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho thành viên của chi hội cũng như cộng đồng người Việt trong khu vực. VSAK cũng hân hạnh đã tài trợ và đồng hành cùng các chi hội trong các sự kiện, hoạt động này