HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2021

Nhằm đơn giản hóa các thủ tục đăng ký lưu học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi hoàn thành khóa học trở vể nước; thực hiện hướng dẫn mới nhất của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc về các thủ tục đăng ký lưu học sinh và hoàn thành khóa học, Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng hội SVVN tại Hàn Quốc ban hành hướng dẫn các thủ tục có liên quan cụ thể như sau.

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT TẠI HÀN QUỐC KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2023

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT TẠI HÀN QUỐC KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2023

Trong thời gian vừa qua, Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc khoá VII (BCH VSAK VII) nhiệm kỳ 2019-2021 đã hoạt động tích cực, hoàn thành được nhiều mục tiêu ban đầu đề ra, thể hiện được vai trò của mình trong cộng đồng Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Và hơn hết, đến thời điểm hiện tại BCH VSAK VII đã sắp hoàn thành chặng đường của mình. Để tiếp phát huy vai trò đầu tàu của cộng đồng Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và xây dựng được một cộng đồng đoàn kết, VSAK xin thông báo tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc BCH VSAK VIII nhiệm kỳ 2021-2023, dự kiến vào ngày 11 và 12 tháng 09 năm 2021.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2020

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2020

Nhằm đơn giản hóa các thủ tục đăng ký lưu học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi hoàn thành khóa học trở vể nước; thực hiện hướng dẫn mới nhất của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc về các thủ tục đăng ký lưu học sinh và hoàn thành khóa học, Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng hội SVVN tại Hàn Quốc ban hành hướng dẫn các thủ tục có liên quan cụ thể như sau.

KHẨN CẤP_THÔNG TIN VỀ LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI DAEGU-GYEONGBUK 2020 (VSAK)

KHẨN CẤP_THÔNG TIN VỀ LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI DAEGU-GYEONGBUK 2020 (VSAK)

Trước diễn biến của dịch COVID-19 tại Daegu và Gyeongbuk, để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tiến hành thu thập thông tin lưu học sinh tại hai khu vực này nhằm nắm bắt thông tin, phối hợp và tham mưu với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các cơ quan chức năng trong thời gian tới để có phương án hỗ trợ sớm nhất.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2019

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2019

Thân gửi các đại diện chi hội, Theo nguyện vọng của rất nhiều các bạn sinh viên đã và sắp tốt nghiệp trong năm 2019, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc xin phép đăng tải thông tin chi tiết về thủ tục, với mục đích: - Nhằm đơn giản hóa các thủ tục đăng ký lưu học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi hoàn thành khóa học trở về nước. - Thực hiện hướng dẫn mới nhất của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc về các thủ tục đăng ký lưu học sinh và hoàn thành khóa học. - Ban tổ chức hội SVVN tại Hàn Quốc ban hành hướng dẫn các thủ tục có liên quan cụ thể như sau: