THÔNG CÁO BÁO CHÍ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC VSAK6 GIAI ĐOẠN 2018-2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC VSAK6 GIAI ĐOẠN 2018-2019

Ngày 07/04 vừa qua, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã long trọng tổ chức buổi kiện toàn BCH Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc VSAK VI giai đoạn 2018-2019, tổng kết lại giai đoạn hoạt động từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018; đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cũng như những kế hoạch cụ thể trong công tác sinh viên trong giai đoạn 2018-2019.