HỌC BỔNG WOODUK 2023

HỌC BỔNG WOODUK 2023

Quỹ học bổng Wooduk hỗ trợ cho sinh viên nhận học bổng 3 triệu/năm/sinh viên cho đến khi hoàn thành khoá học.

Học bổng GREEN ACADEMY 2022

Học bổng GREEN ACADEMY 2022

Ban Tổ chức - Thi đua - Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng GREEN ACADEMY 2022, cụ thể như sau: - Số lượng học bổng dự kiến: 10 suất.