HỌC BỔNG CHARMVIT 2018

HỌC BỔNG CHARMVIT 2018

Nhằm tiếp tục hỗ trợ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, tập đoàn Charmvit sẽ tiếp tục trao học bổng kỳ 2 năm 2018 cho những sinh viên ưu tú tại các trường ĐH danh tiếng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học tập và công tác tốt.