HỌC BỔNG WOOJUNG 2nd NĂM 2016

HỌC BỔNG WOOJUNG 2nd NĂM 2016

Nhằm tiếp tục hỗ trợ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, Woojung Education & Culture Foundation sẽ tiếp tục trao học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập và công tác tốt cho kỳ 2 năm 2016. Ban tổ chức thi đua và khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét giới thiệu học bổng woojung tới ACE BCH, cụ thể như sau: