THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC SỰ KIỆN NGÀY HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 15 - 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC SỰ KIỆN NGÀY HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 15 - 2019

Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một sự kiện thường niên, quan trọng và ý nghĩa hướng đến toàn thể cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng nhà tài trợ chính - Tập đoàn Hanshin tổ chức chương trình “Ngày hội sinh viên Việt Nam lần thứ 15 năm 2019” tại trường Đại học Soongsil, Seoul, Hàn Quốc vào ngày 27/10/2019

Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 14 – Bữa tiệc văn hóa đặc sắc dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 14 – Bữa tiệc văn hóa đặc sắc dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 28/10 vừa qua, hàng ngàn bạn sinh viên đã đến tham dự chương trình “Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 14” tại Đại học Soongsil…Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 43 chi hội trên toàn Hàn cùng sự tham gia của hơn 1000 bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc.