Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 14 – Bữa tiệc văn hóa đặc sắc dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 14 – Bữa tiệc văn hóa đặc sắc dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 28/10 vừa qua, hàng ngàn bạn sinh viên đã đến tham dự chương trình “Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 14” tại Đại học Soongsil…Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 43 chi hội trên toàn Hàn cùng sự tham gia của hơn 1000 bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc.