Toàn cảnh Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác Chuyển giao Đề tài Nghiên cứu Điều chế Tetrahydrocurcumin (Curcumin trắng) và đặt hàng Nghiên cứu Bào chế Nano - Tetrahydrocurcumin (Nano-Curcumin trắng)

Toàn cảnh Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác Chuyển giao Đề tài Nghiên cứu Điều chế Tetrahydrocurcumin (Curcumin trắng) và đặt hàng Nghiên cứu Bào chế Nano - Tetrahydrocurcumin (Nano-Curcumin trắng)

Từ trước đến nay, nghiên cứu các ứng dụng liên quan đến công nghệ hóa sinh vốn là thế mạnh và là một trong những chuyên ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cộng đồng các nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Bằng những hiểu biết và nỗ lực nghiên cứu của mình, mới đây, trung tâm đổi mới công nghệ Việt Hàn (INCENTECH) - QUACERT – nơi quy tụ những nhà nghiên cứu tài năng là các cựu sinh viên theo học tại các trường ĐH ở Hàn Quốc, đã phối hợp cùng Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI cho ra mắt một dòng sản phẩm mới cực kì độc đáo có nguồn gốc từ tinh nghệ…