ĐĂNG KÝ WORKSHOP TUYỂN DỤNG SAMSUNG DISPLAY VIETNAM (SDV) 2023

ĐĂNG KÝ WORKSHOP TUYỂN DỤNG SAMSUNG DISPLAY VIETNAM (SDV) 2023

Chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm 2024, Samsung Display Việt Nam có kế hoạch tuyển dụng nhiều vị trí với nhiều chế độ phúc lợi và mức lương hấp dẫn, đặc biệt đối với các đối tượng tốt nghiệp tại Hàn Quốc. Ưu tiên tuyển dụng sinh viên đang học chương trình tiến sĩ (có tạo điều kiện lưu hồ sơ 1-2 năm nếu trúng tuyển nhưng chưa hoàn thành khoá học).

HỌC BỔNG WOODUK 2023

HỌC BỔNG WOODUK 2023

Quỹ học bổng Wooduk hỗ trợ cho sinh viên nhận học bổng 3 triệu/năm/sinh viên cho đến khi hoàn thành khoá học.

[VSAK] T/B Nhận hồ sơ ứng cử viên Ban Chấp hành và Cộng tác viên của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Hàn Quốc Khóa IX Nhiệm kỳ 2023-2025

[VSAK] T/B Nhận hồ sơ ứng cử viên Ban Chấp hành và Cộng tác viên của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Hàn Quốc Khóa IX Nhiệm kỳ 2023-2025

Kính gửi các Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và các bạn sinh viên. Trong thời gian vừa qua, Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc khóa VIII (BCH VSAK VIII) nhiệm kỳ 2021-2023 đã hoạt động tích cực, tổ chức thành công nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc, và thể hiện được vai trò của mình trong cộng đồng Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. BCH VSAK VIII nhiệm kỳ 2021-2023 đã đi được gần hết chặng đường. Để tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu của cộng đồng Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và xây dựng được một cộng đồng sinh viên đoàn kết, VSAK xin thông báo đến toàn thể Chi hội trực thuộc về việc tuyển ứng viên tham gia ứng cử nhân sự BCH VSAK IX nhiệm kỳ 2023-2025. Cụ thể như sau:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2023

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 2023

Nhằm đơn giản hóa các thủ tục đăng ký lưu học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi hoàn thành khóa học trở vể nước; thực hiện hướng dẫn mới nhất của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc về các thủ tục đăng ký lưu học sinh và hoàn thành khóa học, Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng hội SVVN tại Hàn Quốc ban hành hướng dẫn các thủ tục có liên quan cụ thể như sau.

THÔNG BÁO SỐ 1  V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM  TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 8 – ACVYS 2022

THÔNG BÁO SỐ 1 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 8 – ACVYS 2022

Kính gửi: Các chi hội thành viên của VSAK Nhằm tiếp nối sự thành công của các kỳ hội thảo trước đó, tiêu biểu như “Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc” lần thứ 6 năm 2019 (ACVYS 2019) diễn ra tại trường Đại học Seoultech, Seoul và “Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc” lần thứ 7 năm 2021 (ACVYS 2021) được tổ chức Online trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Ban Khoa Học VSAK VIII tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 8 - ACVYS 2022 (http://acvys.org/). Hội thảo hứa hẹn đem đến một diễn đàn, một kênh khoa học nhằm nâng cao sự hợp tác trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi cho sinh viên, chuyên gia, các giáo sư, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học đang học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc.