THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM ACVYS2019 ĐẾN NGÀY 28/04/2019 - NHỮNG CƠ HỘI ĐẶC BIỆT KHI THAM DỰ ACVYS 2019

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM ACVYS2019 ĐẾN NGÀY 28/04/2019 - NHỮNG CƠ HỘI ĐẶC BIỆT KHI THAM DỰ ACVYS 2019

Sau thời gian mở cổng nhận bài báo cáo, Hội thảo ACVYS2019 đã nhận được nhiều sư ủng hộ và quan tâm của các bạn sinh viên đam mê khoa học trong cả 7 session của hội thảo. Để đáp lại sự ủng hộ và quan tâm đó, Ban Tổ chức Hội thảo ACVYS 2019 sẽ gia hạn thêm thời gian nôp bài báo cáo đến 24h ngày 28/04/2019 (thay cho ngày 19/04/2019).

Quyền lợi cho các tác giả gửi bài tham dự ACVYS 2019

Quyền lợi cho các tác giả gửi bài tham dự ACVYS 2019

Chỉ còn 11 ngày nữa là hết hạn nộp bài tham dự Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc ACVYS 2019 (Submission Deadline:19-04-2019), các bạn du học sinh đam mê nghiên cứu khoa học hãy nộp bài tham dự ngay hôm nay để được hưởng những quyền lợi sau ...