HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI HSV VN TẠI HÀN QUỐC

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI HSV VN TẠI HÀN QUỐC

Căn cứ điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam về tổ chức Hội SVVN tại cơ sở Căn cứ kế hoạch hoạt động của VSAK năm 2017-2019 Nhằm phục vụ công tác tổ chức đại hội của các chi hội SVVN tại Hàn Quốc. Ban tổ chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật (BTC) xây dựng hướng dẫn tổ chức đại hội cho chi hội SVVN tại Hàn Quốc. Cụ thể như sau: