[ACVYS 2021] WORKSHOP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC

[ACVYS 2021] WORKSHOP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC

Nhằm tạo cầu nối giao lưu cho đông đảo các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực Khoa học xã hội, Tiểu ban Khoa học xã hội chính thức được thiết lập thêm vào Hội thảo ACVYS năm nay cùng các lĩnh vực khác. Đây sẽ là lần đầu tiên Hội thảo được tổ chức có lĩnh vực Khoa học xã hội.