THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC SỰ KIỆN NGÀY HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 15 - 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC SỰ KIỆN NGÀY HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 15 - 2019

Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một sự kiện thường niên, quan trọng và ý nghĩa hướng đến toàn thể cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng nhà tài trợ chính - Tập đoàn Hanshin tổ chức chương trình “Ngày hội sinh viên Việt Nam lần thứ 15 năm 2019” tại trường Đại học Soongsil, Seoul, Hàn Quốc vào ngày 27/10/2019