HÀN QUỐC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 3 BƯỚC

Hàn Quốc triển khai kế hoạch " KHÔI PHỤC CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT ", tiến gần đến xóa bỏ giãn cách xã hội

Giai đoạn 1: bắt đầu từ ngày 1.11.2021

1. Về thời gian: Hàn Quốc tiến hành theo 3 giai đoạn và thời gian cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Từ 1.11.2021 - 12.12.2021

- Giai đoạn 2: Từ 13.12.2021 - 23.01.2022

- Giai đoạn 3: Từ 24.01.2022 - 06.03.2022

Dư kiến từ ngày 07.03.2022 sẽ hoàn toàn kết thúc giãn cách xã hội ( Nhưng dự kiến vẫn có thể thay đổi tùy theo diễn biến của ca bệnh)

2. Cách thực hiện:

a) Đối với các cuộc hội họp, gặp mặt:

- Có thể tụ họp dưới 10 người ở khu vực thủ đô và tối đa 12 người tại các khu vực lân cận ( không phân biệt người đã tiêm và chưa tiêm vacxin)

- Tuy nhiên tại các nhà hàng hoặc quán cà phê: Với những người chưa tiêm vacxin thì chỉ tối đa 4 người khi tụ họp

b) Tại các sự kiện, chương trình lớn

- Tối đa 100 người được tụ họp ( không phân biệt người đã tiêm và chưa tiêm vacxin)

- Nếu tất cả có giấy chứng nhận đã tiêm vacxin thì tối đa được : 500 người

c) Tại nhà hàng và các quán cà phê

- Không giới hạn thời gian mở cửa

- Tối đa được đi chung 12 người

- Với người chưa tiêm vacxin tối đa được : 4 người

- Các bàn ăn ngồi cách nhau ít nhất 1m và giữ các bàn cần có lắp tấm chắn

d) Tại các quán hát:

- Không giới hạn thời gian mở cửa

- Tuy nhiên cần có giấy đã hoàn thành tiêm vacxin

- Hạn chế số lượng người thuộc diện tích của từng quán hát

e) Tại các nhà tắm công cộng:

- Không giới hạn thời gian mở cửa

- Tuy nhiên cần có giấy đã hoàn thành tiêm vacxin

- Hạn chế số lượng người thuộc diện tích của từng nhà tắm

*) LƯU Ý: Trường hợp các quán ăn , quán cà phê, quán hát, nhà tắm công cộng vi phạm quy định tuân thủ phòng chống dịch nếu có người nhiễm corona sẽ bị đóng cửa trong 3 tuần.

 

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét