HỘI THẢO KHOA HỌC ACVYS 2018 – DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI – SỐ 4

Đến với Hội thảo khoa học 2018 (ACVYS 2018), Diễn giả khách mời – PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh sẽ trình bày nghiên cứu “Đánh giá sự phụ thuộc của các hệ thống trung tâm dữ liệu”

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh hiện đang công tác tại Khoa Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Đại học Konkuk. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành “Khoa học máy tính và Kỹ thuật Hệ thống” tại Khoa Kỹ thuật máy tính, Đại học Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAU). Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm hiện nay của Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh là về sự phụ thuộc của các hệ thống và mạng lưới, sự lan truyền không ổn định trong các quy trình ngẫu nhiên, xác suất không chính xác cho các hệ thống máy tính và phương tiện không người lái.

Đến với ACVYS 2018, PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh mang đến bài trình bày “Đánh giá sự phụ thuộc của các hệ thống trung tâm dữ liệu”. Trong những năm 1960 – 1980, các hệ thống máy tính lớn tập trung phục vụ cho lĩnh vực tài chính và an ninh. Sau đó, giai đoạn 1980-2000, năng lực máy tính được phân cấp cùng với sự gia tăng trong việc sử dụng máy tính cá nhân, các hệ thống máy tính tại các viện nghiên cứu cũng như trong từng gia đình. Trong thập kỷ vừa qua, các hệ thống máy tính đã có sự phát triển vượt bậc nhờ sự phổ biến của các thiết bị di động, dịch vụ và kinh doanh trực tuyến hay các ứng dụng xử lý dữ liệu. Xem xét sự phụ thuộc của hệ thống máy tính là vô cùng quan trọng. Việc này được thực hiện giữa các giai đoạn phát triển của một hệ thống cụ thể, giữa giai đoạn thiết kế kiến trúc thực tế và giai đoạn triển khai vật lý, giai đoạn cài đặt cơ sở hạ tầng, nhằm đảm bảo thiết kế của một hệ thống máy tính sẽ đáp ứng được các yêu cầu được quyết định trước dựa theo các số liệu cụ thể, do đó đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cơ sở đánh giá sau khi thiết lập hệ thống. Bản thân “sự phụ thuộc” là một thuật ngữ có phạm vi rất rộng để đề cập đến một loạt các thuộc tính hệ thống bao gồm độ tin cậy, tính khả dụng, tính bảo mật, hiệu suất, v..v của hệ thống. Bài trình bày sẽ thảo luận ngắn gọn về đánh giá sự tin cậy của một số hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại, liên quan đến một số chỉ số đặc trưng bằng cách sử dụng các kỹ thuật đánh giá và phương pháp mô hình hóa khác nhau. PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh mong muốn có thể mang lại cái nhìn cụ thể về một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của khoa học máy tính và kỹ thuật hệ thống cho những người tham gia trong hội thảo ACVYS 2018.

VSAK

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Nhận xét