Giải Thưởng Nhà Khoa Học Trẻ Xuất Sắc 2018

Giải Thưởng Nhà Khoa Học Trẻ Xuất Sắc 2018

Lần đầu tiên, Ban tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (ACVYS), Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) phối hợp với văn phòng Khoa Học Công Nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc triển khai Giải thưởng nhà khoa học trẻ xuất sắc 2018. Đây là một giải thưởng tôn vinh các tài năng trẻ khoa học và công nghệ (KHCN) có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, sẽ được trao trong Hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 5 năm 2018 (ACVYS 2018).

[ACVYS2018] HỘI THẢO KHOA HỌC SVVN TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 5 NĂM 2018

[ACVYS2018] HỘI THẢO KHOA HỌC SVVN TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 5 NĂM 2018

Tiếp nối sự thành công của các kỳ hội thảo trước đó, tiêu biểu “hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc” lần thứ 4 năm 2017 (ACVYS2017) diễn ra tại trường Đại học Gachon (Seongnam campus). Năm 2018, hội thảo khoa học ACVYS2018 hứa hẹn đem đến một diễn đàn, một kênh khoa học nhằm nâng cao sự hợp tác trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi cho sinh viên, chuyên gia, các giáo sư, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học đang học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc.